Přeprava materiálu do 7 tun: 

Ceny bez DPH 
Auto Renault do 30 km - hodinová sazba 750 Kč/hodina
Auto Renault nad 30 km - dle km 28 Kč/km
Bagr - hodinová sazba 750 Kč/hodina
S550 smykový nakladač - hodinová sazba 620 Kč/hodina
Čekání za každých započatých 15 minut 170 Kč

Odvoz a likvidace odpadů do 7 tun

Odvoz stavební suti (bez příměsí plastů, dřeva, skla, železa)

2.990 Kč

Odvoz výkopové zeminy (bez příměsí plastů, dřeva, skla, železa)

2.990 Kč

Přeprava komunálního odpadu 3m3 - 12m3 na skládku

2.090 Kč

Poplatek za uložení 1 tuny odpadu na skládce

1.900 Kč

Pronájem kontejnerů

Pronájem kontejnerů za 1 den (do 3 dnů zdarma)

250 Kč

Příplatek za okrajové části Brna

od 300 Kč

 

Všechy ceny platí v rámci pracovní doby pondělí až pátek, od 07:00 do 17:00 hodin.

 

Práce a přepravy v soboru, něděli a ve svátek:

Příplatek k celkové ceně jízdy, dle rozsahu prací k základní ceně v ceníku, vždy stanoven v cenové nabídce.

a) v sobotu 1.500 Kč

b) v neděli 2.000 Kč

c) noční přeprava tj. v době od 19:00 do 06:00 hod  2.500 Kč